אבנים שחקו / אסתר רוט

אבנים שחקו / אסתר רוט

אבנים שחקו – אתי רוט

מקל וחליל
ועדר כבשים
וניגון מזדמר ועולה

אישה וחלום
טווה בו פסים
אמר רבא, ישקה וידלה

אבן קטנה, חלולה
מים לא חסים
שחקוה וחור מתגלה

רבי עקיבא
בצעדים מהוססים
אותיות קודש, משננן מעולה

את ביתו עוזב
כ"ד שנים בגשמיות מועסים
בתורה גדל, מתגלה

עשרים וארבע אלף
תלמידים אז מתכנסים
שלי ושלכם שלה, קולו אז עולה

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד