טופס להזמנת רמקול בלוטוס

לגבי מועד ומקום האיסוף, תבוא הודעה נפרדת