תקנון זה הינו בין בעלי האתר "פוטש הפקות" ולבין גולשי האתר.
יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהסכים לכל תנאיו כתנאי מוקדם לכל תקשרות או התקשרות בין הצדדים.
התנאים המפורטים בתקנון זה מהווים הסכם משפטי כובל בין גולש באתר לבין האתר
תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא מתייחס לכל גולש או גולשת באתר יופי פלוס.

א.תנאים כלליים
1. האתר נמצא בבעלות חברת פוטש הפקות ומנוהל על ידה.
2. כל ביצוע רכישה באתר או בדף נחיתה או שימוש באתר בכלל מהווה הסכמה לתקנון זה.
3. אתר "פוטש הפקות" הינו אתר בעל מטרות מסחריות.
4. אתר "פוטש הפקות" הוא אתר למכירת מוצרים המשווקים על ידי חברת פוטש הפקות ומיועד לביצוע עסקאות של מכירת המוצרים הנ"ל.
5. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור תשלום על ידי חברת האשראי או העברת התשלום במלואו לידי חברת פוטש הפקות ואישור העסקה על ידי חברת פוטש הפקות או חברת האשראי.
6. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה עליך לחדול מלהשתמש באתר זה.
7. על כל מבצע עסקה באתר זה למסור את פרטיו המדוייקים שהם שלו בלבד.
8. חברת פוטש הפקות רשאית לבצע שינויים בתקנון זה מפעם לפעם, שימוש באתר מחייב קריאת התקנון והסכמה לתקנון ולשינויים שיעשו בו במידה ויעשו.
9. חברת פוטש הפקות רשאית לשנות ולעדכן את האתר כפי שיראה לנכון בעיניה.

ב. מוצרים ורכישה
1. חברת פוטש הפקות מתחייבת לספק את המוצר או המוצרים הנבחרים כפי שהוצהר בדפי האתר וכל זאת בהתאם לתנאי תקנון זה.
2. נתוני המוצרים המפורטים באתר הינם כפי שנמסרו לאתר על ידי היצרנים והינם באחריותם הבלעדית של היצרנים.
3. משלוח המוצרים מתבצע על ידי רשות הדואר (דואר ישראל( חברת פוטש הפקות לא תהיה אחראית לאיחור באספקת המוצרים במקרים של שביתה,תקלות או כל עיכוב אחר הנובע כתוצאה משיבושים בפעילות או תקלות של חברת המשלוחים (דואר ישראל(
4. רכישת מוצרים באתר פוטש הפקות מתאפשרת בשימוש בכרטיס אשראי בלבד .
5. לאחר ביצוע הזמנה באתר תתבצע בדיקה וסליקה של כרטיס האשראי.
6. מסירת פרטי לקוח או פרטי אשראי שגויים הינה עבירה פלילית.
7. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק או להשהות את פעילות האתר בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת.
8. בעל האתר רשאי לבטל עסקה שבוצעה במקרים הבאים: במקרה ובוצעו פעולות שלא בהתאם לתקנון זה,במידה ולא הועברו פרטים נכונים או מלאים עבור העסקה, במידה ולא עבר תשלום לחברת פוטש הפקות עבור העסקה.

ג. אבטחת מידע
1. בעל האתר נוקט באמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור כל פקטיות לקוחות האתר.
2. התשלום עבור העסקאות המבוצעות באתר מועבר לחברת פוטש הפקות באמצעות אתרי סליקה מאובטחים ברמה גבוהה העומדים בכל תקני הבטיחות והאבטחה.

ד.מדיניות החזרות
1. הרוכש יהא ראשי לבטל את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר וזאת בתנאי שהמוצר יוחזר לכתובת האתר על חשבון הלקוח שהוא שלם ולא נעשה בו כל שימוש.
2. הזיכוי הכספי יבוצע באותו יום שהמוצר התקבל פיסית בכתןבת האתר.
3. .במידה ותבוטל עסקה תוחזר מלוא עלות המוצר בניכוי 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בהתאם לאמור הקבוע בחוק הגנת הצרכן.
4. לא ניתן לבצע החזר כנגד מוצר שלא הוחזר. כמו-כן, לא ניתן לקבל החזר עבור הוצאות המשלוח, באם היו, אותן שילמת לקבלת המוצר או החזרתו.
5. במידה שהמוצר הגיע פגום או שבור מכל סיבה כלשהיא חובת הקונה להודיע באופן מהיר ומיידי בטלפון 0737961336
6. עלות משלוח חזרה תהיה על הקונה במידה והפגם אינו באשמת הלקוח יוחזרו דמי המשלוח ללקוח. האחריות על טיבו של כל מוצר חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר בלבד, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
7. יחד עם זאת העסק פועל לפי חוק המכר – מוצרים פגומים, הצרכן מתבקש לבדוק
את תקינות המוצר עם קבלתו, להודיע על כל פגם בעסק בהקדם האפשרי, להימנע משיהוי ממושך ובלתי מוצדק, ואנו נחליפו במוצר אחר או נחזיר את כספו של הצרכן לרבות דמי משלוח.